Vui.us, Haivl - Hình ảnh hài hước, clip hot nhất.

Thế méo nào lại như vậy được nhỉ

Cuộc đời vốn không công bằng. :/ | Vui.us - haivl

Mẹo: Không nói tục chửi bậy. Rất nhiều từ bậy bị lọc tự động.

Đăng bài cho Vui

Báo cáo

Vì sao bạn báo cáo bài này?