App Vui App VUI


Vui.us, Haivl - Hình ảnh hài hước, clip hot nhất.

tuy đã là cũ đối với người khác nhưng với mình, lần đầu tiên tiếp xúc, có được, thì vẫn là mới, là hay
"Ra đường thấy cánh hoa rơi, Đôi tay nâng lấy, cũ người mới ta." (Cdao)

Cũ người mới ta...

Mẹo: Không nói tục chửi bậy. Rất nhiều từ bậy bị lọc tự động.

Đăng bài cho Vui

Báo cáo

Vì sao bạn báo cáo bài này?