Vui.us, Haivl - Hình ảnh hài hước, clip hot nhất.

Công an nó rượt thì mình chạy, ai cũng vì miếng cơm manh áo cả phải biết tôn trọng lẫn nhau :) :) Mấy ai nghĩ được như cụ <3 #videovui

Công an nó rượt thì mình chạy, ai cũng vì miếng cơm manh áo cả phải biết tôn trọng lẫn nhau :) :) Mấy ai nghĩ được như cụ | Vui.us - haivl

Mẹo: Không nói tục chửi bậy. Rất nhiều từ bậy bị lọc tự động.

Đăng bài cho Vui

Báo cáo

Vì sao bạn báo cáo bài này?