Vui.us, Haivl - Hình ảnh hài hước, clip hot nhất.

Không biết người ta có in nhầm không mà bác ấy mới sn 97 vậy

Còn tươi trẻ chán mà...
Mẹo: Không nói tục chửi bậy. Rất nhiều từ bậy bị lọc tự động.

Đăng bài cho Vui

Báo cáo

Vì sao bạn báo cáo bài này?