App Vui App VUI


Vui.us, Haivl - Hình ảnh hài hước, clip hot nhất.

1. Nói một đằng, nghĩ một nẻo.
2. Lúc thì nói quá nhiều, lúc thì nói quá ít.
3. Hỏi mà không thích nghe câu trả lời.
4. Khi yêu thường mù quáng.
5. Thường tự làm khó bản thân.

Con gái thật khó hiểu vãi nồi

Mẹo: Không nói tục chửi bậy. Rất nhiều từ bậy bị lọc tự động.

Đăng bài cho Vui

Báo cáo

Vì sao bạn báo cáo bài này?