App Vui App VUI


Vui.us, Haivl - Hình ảnh hài hước, clip hot nhất.

Vần thơ ai oán chảy trào
Anh xin mạn phép được vào đề ngay
Chuyện này là đếu có hay
Nó gài thế ép chú mày nhận con...
Bảo ngay: "mày tưởng tao non?
Cái thai nào phải là con bố mày?
Tưởng rằng đổ vỏ là hay
Nên mày vu khống chuyện này do tao?
Nếu mà không phải thì sao?
Tao mà phát hiện đấm trào c*t' ngay
Biết là lúc đấy tao say
Định rằng ngồi đó quay tay xong nằm
Thế mà từ ở xa xăm
Bỗng mày xuất hiện lăm lăm tiến vào
Gặp tao thì toét miệng chào
Làm cho tao thấy cồn cào muốn phê
Rượu vào lại nổi máu dê
Muốn tìm cảm hứng đam mê tức thời
Định rằng chỉ quất vui chơi
Mà giờ mày bảo tao lời cái thai
Vậy thì đứa bé con ai?
Mày khai hay muốn bạt tai hả mày?
Tao còn bình tĩnh đứng đây
Thì mày đừng có nói mây nói trời
Thôi giờ tao đếu rảnh hơi
Ngồi đây chém gió nhiều lời làm chi
Giờ tìm lại bố nó đi
Ép tao đổ vỏ được gì? Cút ngay ! "

Có gì đó không ổn ở đây @@

Mẹo: Không nói tục chửi bậy. Rất nhiều từ bậy bị lọc tự động.

Đăng bài cho Vui

Báo cáo

Vì sao bạn báo cáo bài này?