App Vui App VUI


Vui.us, Haivl - Hình ảnh hài hước, clip hot nhất.

Vợ mình k chưa bao giờ nói tiếng lớn với mình, nó chỉ cần liếc mắt 1 cái thôi là tự hiểu

Chủ gia đình là phải thế

Mẹo: Không nói tục chửi bậy. Rất nhiều từ bậy bị lọc tự động.

Đăng bài cho Vui

Báo cáo

Vì sao bạn báo cáo bài này?