App Vui App VUI


Vui.us, Haivl - Hình ảnh hài hước, clip hot nhất.

Chưa thấy chữ éo nào như thế
cứ như là mấy con bò bọt :3

Chữ đẹp

Mẹo: Không nói tục chửi bậy. Rất nhiều từ bậy bị lọc tự động.

Đăng bài cho Vui

Báo cáo

Vì sao bạn báo cáo bài này?