App Vui App VUI


Vui.us, Haivl - Hình ảnh hài hước, clip hot nhất.

Chúng bây thấy có đứa nào liệt mà hai chân bơi bơi v ko, diễn dở quá, trừ lương

Chú chó bị liệt hai chân sau :(  Tội nghiệp quá

Mẹo: Không nói tục chửi bậy. Rất nhiều từ bậy bị lọc tự động.

Đăng bài cho Vui

Báo cáo

Vì sao bạn báo cáo bài này?