App Vui App VUI


Vui.us, Haivl - Hình ảnh hài hước, clip hot nhất.

Tội cho thanh niên ấy... mới vừa tìm được động lực sống của đời mình thì lại là lúc phải "hy sinh"

Chết đi thì dễ, sống lại mới khó

Mẹo: Không nói tục chửi bậy. Rất nhiều từ bậy bị lọc tự động.

Đăng bài cho Vui

Báo cáo

Vì sao bạn báo cáo bài này?