Vui.us, Haivl - Hình ảnh hài hước, clip hot nhất.

Thằng lờ nào lấy thế ??
Có ai biết khôg?
thôi thầy đừng làm quá để tôi trả :v

Cây nỏ thần
Mẹo: Không nói tục chửi bậy. Rất nhiều từ bậy bị lọc tự động.

Đăng bài cho Vui

Báo cáo

Vì sao bạn báo cáo bài này?