App Vui App VUI


Vui.us, Haivl - Hình ảnh hài hước, clip hot nhất.

Xếp hình không phải vui chơi,
Xếp hình là để trồng người trăm năm
Xếp hình không phải mê dâm.
Xếp hình là để ươm mầm tương lai
Xếp hình sức khỏe dẻo dai
Tinh thần vững mạnh gái trai đều mừng.
Xếp hình không được lừng chừng,
Xếp hình đủ kiểu ta cùng thử ngay
Còn ba cái kiểu quay tay
F.A xác định buồn thay cuộc đời

Cái cổ chai :v Phải thực sự thông minh mới hiểu nổi câu chuyện này :v

Mẹo: Không nói tục chửi bậy. Rất nhiều từ bậy bị lọc tự động.

Đăng bài cho Vui

Báo cáo

Vì sao bạn báo cáo bài này?