App Vui App VUI


Vui.us, Haivl - Hình ảnh hài hước, clip hot nhất.

Rất đơn giản, bạn chỉ cần lấy cổ tay cầm viết làm trụ và xoay tờ giấy theo quỹ đạo hình tròn và bạn đã có
những đường tròn hoàn hảo.
Lấy cổ tay cầm viết làm trụ và xoay tờ giấy theo quỹ đạo hình tròn.

Cách vẽ một vòng tròn hoàn hảo không cần compa:

Mẹo: Không nói tục chửi bậy. Rất nhiều từ bậy bị lọc tự động.

Đăng bài cho Vui

Báo cáo

Vì sao bạn báo cáo bài này?