App Vui App VUI


Vui.us, Haivl - Hình ảnh hài hước, clip hot nhất.

Chú gà trống đi bằng 2 chân như con người, thật là oai vệ...

Các chú xem anh đi có oai không?.

Mẹo: Không nói tục chửi bậy. Rất nhiều từ bậy bị lọc tự động.

Đăng bài cho Vui

Báo cáo

Vì sao bạn báo cáo bài này?