App Vui App VUI


Vui.us, Haivl - Hình ảnh hài hước, clip hot nhất.

Tóm tắt: Chú rể tính cõng cô dâu từ xe hơi cõng ra nhưng do nhiều
đêm trước đó bị cô dâu quần nên sức tàn lực kiệt, cả hai cùng té,
cô dâu lăn lộn trên mặt đất, ném bó hoa vào người chú rể và chửi: Câng của la!

Mẹo: Không nói tục chửi bậy. Rất nhiều từ bậy bị lọc tự động.

Đăng bài cho Vui

Báo cáo

Vì sao bạn báo cáo bài này?