App Vui App VUI


Vui.us, Haivl - Hình ảnh hài hước, clip hot nhất.

Vị giám đốc gọi điện thoại bàn xuống cổng bảo vệ để dặn đón một người khách quan trọng đến làm việc:

Bảo vệ bị đuổi việc vì tên độc

Mẹo: Không nói tục chửi bậy. Rất nhiều từ bậy bị lọc tự động.

Đăng bài cho Vui

Báo cáo

Vì sao bạn báo cáo bài này?