Vui.us, Haivl - Hình ảnh hài hước, clip hot nhất.

Nhìn rõ ràng tay phải nó cầm từ lúc bác ý đưa cho :)))

Ảo thuật đường phố Việt Nam ghê thật đấy. | Vui.us - haivl

Mẹo: Không nói tục chửi bậy. Rất nhiều từ bậy bị lọc tự động.

Đăng bài cho Vui

Báo cáo

Vì sao bạn báo cáo bài này?