Vui.us, Haivl - Hình ảnh hài hước, clip hot nhất.

Cuối tháng rùi, hy vọng máu bơm kịp về.... :v

Anh em nào đang trong hoàn cảnh hô hấp này thì điểm danh cái.? | Vui.us - haivl

Mẹo: Không nói tục chửi bậy. Rất nhiều từ bậy bị lọc tự động.

Đăng bài cho Vui

Báo cáo

Vì sao bạn báo cáo bài này?