App Vui App VUI


Vui.us, Haivl - Hình ảnh hài hước, clip hot nhất.

Kiểu này là đang đau vđ ra nhưng cố làm trò để quên đau :v
Hồi bé cũng lắm pha như vậy :v
Ngã xong đau vl nhưng bạn bè nó nhìn nên cứ giả vờ làm trò cho đỡ đau đỡ quê :v

Mẹo: Không nói tục chửi bậy. Rất nhiều từ bậy bị lọc tự động.

Đăng bài cho Vui

Báo cáo

Vì sao bạn báo cáo bài này?