Vui.us, Haivl - Hình ảnh hài hước, clip hot nhất.

Ăn cưới thời mưa bão là phải mặc áo mưa và khổ thế này đây

Ăn cưới thời mưa bão
Mẹo: Không nói tục chửi bậy. Rất nhiều từ bậy bị lọc tự động.

Đăng bài cho Vui

Báo cáo

Vì sao bạn báo cáo bài này?