Vui.us, Haivl - Hình ảnh hài hước, clip hot nhất.

Ăn tô bún này xong phải đi trồng răng giả .

Ăn bún ốc nào anh em..
Mẹo: Không nói tục chửi bậy. Rất nhiều từ bậy bị lọc tự động.

Đăng bài cho Vui

Báo cáo

Vì sao bạn báo cáo bài này?