App Vui App VUI


Vui.us, Haivl - Hình ảnh hài hước, clip hot nhất.

Hoàn toàn ủng hộ công cuộc chống tham nhũng do TBT Nguyễn Phú Trọng phát động. Nó tác động mạnh tới mọi mặt cuộc sống của người dân, mang lại niềm tin của dân với Đảng. Hệ thống công quyền thực sự đã biết sợ luật pháp, giảm bớt đáng kể việc hành dân, nhũng nhiễu, công an các loại đã biết sợ, và làm đúng theo luật thì lũ cộng sinh như xã hội đen, đâm thuê, chém mướn, đời nợ thuê... Mất chỗ dựa co vòi hoạt động, thực sự có tác động rất lớn và tích cực đối với người dân.

Mẹo: Không nói tục chửi bậy. Rất nhiều từ bậy bị lọc tự động.

Đăng bài cho Vui

Báo cáo

Vì sao bạn báo cáo bài này?