App Vui App VUI


Vui.us, Haivl - Hình ảnh hài hước, clip hot nhất.

Hồng diện đa dâm thủy
Mi trường hộ tố mao (Dị bản: Đa mi tất đa mao)
Chiết yêu chân cự huyệt (Dị bản: Tiểu yêu tri đại huyệt)
Trường túc bất tri lao."
Dịch thô ... bỉ là:​
"Mặt đỏ thì ... nhiều nước
Mi dài thì ... nhiều lông
Eo nhỏ thì ... cái đó to
Chân dài thì không biết ... mệt".

1 buổi offline :))

Mẹo: Không nói tục chửi bậy. Rất nhiều từ bậy bị lọc tự động.

Đăng bài cho Vui

Báo cáo

Vì sao bạn báo cáo bài này?