App Vui App VUI


Vui.us, Haivl - Hình ảnh hài hước, clip hot nhất.

Quả thật e cũng thấy đau
Nếu mà lấy nó ngày sau thế nào?
Chuyện là trong đợt vượt rào
Em không cẩn thận đi bao an toàn
Tuần sau nghe nói mà oan
Cái thai trong bụng hoàn toàn do a
Lại còn "nó đã hình thành
Được hơn 1tháng nói cho a mừng"
E đây cũng nói thẳng thừng
Tao mới xh được chừng mấy hôm
Bữa kia uống rượu mì tôm
Phê phê mới bị cô ôm vào giường
Nắm chắc kinh nghiệm tình trường
Cho nên cô đã dẫn đường tôi đi
Của tôi thì nói làm chi
Hay là cứ để đến khi ra lò
Rồi cùng giám định lò xo
Nếu mà chính xác tôi cho cau trầu
Qua đây e muốn thỉnh cầu
Các bác góp ý ít câu thế nào?

007 và chúa tể của những chiếc vỏ

Mẹo: Không nói tục chửi bậy. Rất nhiều từ bậy bị lọc tự động.

Đăng bài cho Vui

Báo cáo

Vì sao bạn báo cáo bài này?